نمونه قرارداد موقت کارگران شرکتهای تولیدی

پست ویژهSpecial POST


نمونه های قرارداد بین کارگر وکارفرما

 

قرارداد خريد خدمت پاره وقت كارشناس ايمني و بهداشت

 

اين قرارداد في ما بين شركت …………… به نمايندگي آقاي …………….. به نشاني شهرك صنعتي ….  خيابان ……… و آقاي …………… فرزند .… به شماره شناسنامه …. و به نشاني اسلامشهر ….  کد ملی:…. کد پستی:…  به عنوان كارشناس ايمني و بهداشت از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد:

 

ماده ۱ – موضوع قرارداد – انجام كار به عنوان كارشناس ايمني و بهداشت در شركت ….. به صورت پاره وقت.

ماده ۲ – مدت قرارداد-  از تاريخ ….. لغايت….. به مدت يكسال و فقط با توافق طرفين قابل تمديد و در غير اينصورت فسخ شده تلقي ميگردد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد – …. ریال برای مدت یکسال .

ماده ۴ – نحوه پرداخت – ماهانه مبلغ … ریال.

ماده ۵ – تعهدات كارشناس بهداشت – كارشناس بهداشت متعهد ميگردد موارد ذيل را انجام دهد.

 • تكميل پرونده بهداشتي كاركنان شامل آزمايشات پزشكي بدو خدمت و عدم اعتياد و معاينات دوره اي.
 • گزارش و پيگيري كمبود ها و نقصان هاي حفاظتي و بهداشتي.
 • آموزش نكات حفاظتي و ايمني و بهداشتي.
 • آموزش نحوه استفاده از وسايل حفاظتي و ايمني و بهداشتي.
 • نظارت بر تحويل وسايل حفاظتي و ايمني به كاركنان.
 • نظارت بر استفاده كاركنان از وسايل حفاظتي و بهداشتي و رعايت نكات ايمني و گزارش موارد نقص آن توسط كاركنان.
 • تشكيل جلسه كميته حفاظت فني و بهداشت كارو گزارش نتيجه جلسه.
 • انجام كليه وظايف قانوني كارشناسان بهداشت مراكز صنعتي.
 • سایر اموراتی که مربوط به کار ووظیفه ایشان بوده واداره بهداشت از ایشان وشرکت انتظار دارد

 

ماده ۶ – تعهدات شركت – شركت متعهد ميگردد كليه حقوق قانوني كارشناس بهداشت را وفق اين قرارداد بپردازد و در مورد توصيه هاي ايمني كارشناس بهداشت اقدام نمايد.

ماده ۷ – كسورات قانوني – كليه كسورات قانوني به عهده شركت/ یا کارشناس بهداشت مي باشد.

ماده ۸ – فسخ قرارداد – در صورت عدم انجام تعهدات يك طرف قرارداد همان طرف مسئول عواقب فسخ قرارداد بوده و طرف ديگر مي تواند قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد و در صورت بروز اختلافات در مرحله اول بامذاكرات حضوري و در صورت حل نشدن حكم محاكم قضايي تعيين كننده خواهد بود.

ماده ۹ – تعداد مواد و نسخ – اين قرارداد در ۹ ماده و در ۲ نسخه تنظيم و هر كدام حكم واحد دارد.

 

 

                     كارشناس ايمني و بهداشت                                                                  شركت ….

 

بنام خدا

 قرارداد خــريد خدمت با مدت معين

 

اين قرارداد در تاريخ       /     / ۱۳۹۵ مابين شركت فـش نیوز  (سهامي خاص) به نمايندگي آقاي محمد فـش نیوزی به آدرس تهران خيابان فدائیان و آقاي / خانم                                    فرزند                       شماره شناسنامه               صادره از                 ساكن /شهر ….  به شماره بيمه                                           وكد ملي                                       

كه اختصاراً كارپذير ناميده خواهد شد بشرح ذيل منعقد مي گردد:

 

 

ماده ۱ موضوع قرارداد

موضوع قراردادعبارت از انجام امور                                          و ساير وظايف محوله زير نظر مسئول مربوطه مي باشد.

  تبصره ۱ تعيين شرايط و ساعات كار بعهده شركت مي باشد.

 

ماده ۲ مدت قرارداد

اين قرارداد از تاريخ      /     / ۱۳۹۵  لغايت    /    / ۱۳۹۵ به مدت     –      ماه بصورت موقت منعقد ميگردد و فقط با توافق كتبي طرفين قابل تمديد است در غير اينصورت خاتمه يافته تلقي ميگردد.عدم اعلام قبلي شركت براي تمديد قرارداد به منزله اتمام قرارداد تلقي مي گردد. و هيچگونه ادعايي در خصوص تمديد مدت قرارداد بدون توافق كتبي قابل قبول نخواهد بود.

  تبصره ۱ در طول دوره قرارداد شركت مي تواند راساً اقدام به فسخ قرارداد نمايد.

  تبصره ۲ انعقاد اين قرارداد الزامي نسبت به استخدام كارپذير ايجاد نمي نمايد و كارفرما هيچگونه تعهدي در اين رابطه نخواهد داشت.

ماده ۳ مبلغ قرارداد

حقوق و مزاياي متعلق به اين قرارداد ماهيانه به شرح ناخالص در جدول ذيل مي باشد كه پس از كسر كسورات قانوني و در ازاء ساعت كاركرد، قابل پرداخت خواهد بود.كليه كسورات متعلقه نظير، ماليات، بيمه ، وام و غيره توسط شركت از حق الزحمه و كاركرد كارپذير كسر و به حساب مراجع ذينفع پرداخت ميگردد.

حقوق و مــزايا  مبالغ به ريـــال
حقوق پــايه  
حـق اولاد  
حق مسكن و خواربار  
جمــع حقوق و مزايا  

  

ماده ۴ ساير موارد

 • ساعات كاركرد در هفته طبق قانون کار و برابربا۴۴ ساعت خواهد بود.
 • استفاده از مرخصي بر اساس ماده ۶۴ قانون كار مي باشد.
 • در صورت نياز به حضور كارپذير بيش از ساعات عادي كاركرد ، اضافه كار برابر قانون كار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 • كار پذير متعهد مي گردد وسايل ايمني مورد نياز خود را از شركت تحويل گرفته و در كليه موارد از آنها استفاده و حفاظت نمايد و در حين كار كليه مقررات حفاظتي ، ايمني ، فني بهداشتي كار را رعايت نمايد.
 • كار پذير به عنوان امين شركت متعهد به حفظ و نگهداري اموالي است كه توسط شركت در اختيار وي گذاشته ميشود.
 • كار پذير ملزم به حفظ اسرار شركت ميباشد.
 • كارپذير ضمن اقرار و اعلام ، متعهد ميگردد كه داراي هيچگونه مانع قانوني يا پيشينه كيفري يا بيماري جسمي ، روحي و رواني آشكار و پنهان كه مانع از انجام كار يا همكاري و فعاليت ميگردد نمي باشد و با آشنايي كامل از قوانين و مقررات ، شرايط و محيط كار ، اقدام به امضاء قرارداد نموده است و ملزم به حفظ شئونات اخلاقي و رعايت آيين نامه ها و مقررات داخلي شركت مي باشد.
 • در صورت هرگونه قصور و عدم انجام تعهدات توسط كار پذير در خصوص رعايت قوانين و ضوابط تعيين شده همچنين عدم حسن انجام امور محوله ، شركت مي تواند نسبت به فسخ قرارداد راساً اقدام نمايد. هرگونه تغيير در مفاد و اجراي قرارداد بدون توافق طرفين در حكم تغيير شرايط كار تلقي شده و به منزله فسخ قرارداد مي باشد.
 • با توجه به استقرار دفتر مركزي در تهران و محل كارخانه در شهر صنعتي …. و لزوم پيگيري امور محوله ، محل كار كارپذير حسب امر در دفتر مركزي و كارخانه مي باشد.
 • چنانچه كارپذير تصميم به قطع رابطه كاري داشته باشد، بايد استعفاي خود را كتباً به شركت اعلام نموده و به مدت يكماه به كار خود ادامه دهد.
 • ساير مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده است برابر قانون كار و مقررات تامين اجتماعي مي باشد.
 • درصورتی که پرسنل جهت رفت وآمد به محیط کار از وسیله نقلیه شخصی استفاده مینماید، مسئولیت بروز هرگونه اتفاق وحادثه ای به عهده خود پرسنل بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نمیباشد.
 • اين قرارداد در چهار ماده و سه تبصره در ۴ نسخه تهيه و تنظيم و به امضاء‌ طرفين رسيده و هر نسخه حكم واحد را دارا خواهد بود.

                  امضاء كار پذير                                  امضاء شركت

 برای دانلود نمونه این قرارداد اینجا را کلیک کنید

 

 

 

                                                                                      لینک منبع

برچسب ها

تاریخ ارسال : ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید : 19 بار
تایید شده : 0 نظر درحال برسی : 0 مجموع نظرات : 0 نظر

__(Comments are closed.,'kubrick')

منو اصلی
اخبار دنیای موسیقی و سینما
برچسب ها
برترین مطالب سایت ( 7 روز گذشته )
برترین مطالب سایت ( 30 روز گذشته )
بزودی از نکس وان موزیک
مطالب تصادفی
آخرین موزیک ویدئو آرشیو موزیک ویدئو
آخرین آلبوم آرشیو آلبوم
تمامی حقوق مادی و معنوی اين وبسايت متعلق به نکس وان موزیک ميباشد و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع حرام می باشد.

طراحی ، سئو و پشتیبانی توسط "تم وردپرس"