عکسها و برندگان مراسم هجدهمين جشن خانه سینما

پست ویژهSpecial POST

هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران با یک روز تاخیر امشب دوشنبه ۲۲ شهریورماه در باغ ملی واقع در میدان مشق و با حضور جمع کثیری از سینماگران و مسئولان سینمایی کشور از جمله ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﯾﻮﺑﯽ، ﯾﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﻤﺪﯼ، ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ، ﮐﻤﻨﺪ ﺍﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺻﻼﻧﯽ، ﻣﻬﺪﯼ ﻓﺨﯿﻢ ﺯﺍﺩﻩ، ﺁﺗﯿﻼ ﭘﺴﯿﺎﻧﯽ، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ، ﺑﯿﮋﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺧﯿﺎﻡ، ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯽ ﺍﻭﺳﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺠﺎﻉﻧﻮﺭﯼ، ﻣﯿﻨﺎ ﻭﺣﯿﺪ، ﺑﺮﺯﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺭﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺭﻭﯾﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ، ﻭﯾﺸﮑﺎ ﺁﺳﺎﯾﺶ، ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ، ﻫﻮﻣﻦ ﺳﯿﺪﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﮐﺒﺮﯼ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻃﺎﺋﺮﭘﻮﺭ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎﻥ، ﻣﺮﯾﻼ ﺯﺍﺭﻋﯽ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺍﻣﺘﯽ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻥ، ﻋﻠﯽ ﺩﻫﮑﺮﺩﯼ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﯼ، ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎﺭﯼ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﺁﺭﯾﺎ، ﺍﻣﯿﻦ ﺗﺎﺭﺥ برگزار شد.

بابک حمیدیان و مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

کمال ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ابتدای این مراسم در سخنانی ﮔﻔﺖ: امیدوارم که تقارن این ۲ روز عید قربان و روز ملی سینما بهانه ای برای کشتن صفات زشت در برابر روح سرافراز هنر باشد.

وی افزود: ﺍﻣﺴﺎﻝ شاهد بودیم که ﮔﺎم ﺑﺰﺭگی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻤﻊ کثیری ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ فرهنگ و ﻫﻨﺮ و همچنین مسئولان ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﯼﻫﺎ حضور ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

دبیر این جشن ادامه داد: در این مراسم از ۴۵۰ داور تقدیر و تشکر می کنم زیرا ﺁﺭﺍﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﺪئو ﭼﮏ نیاز می شد و در این بین شاهد بودیم که ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.

تبریزی خاطرنشان کرد: این مسیر به خوشفکری جوانان ایمان دارد و افزایش داوری ها نزدیکی به عدالت و رضایت عمومی بیشتری را به دنبال دارد.

وی در پایان تصریح کرد: از ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ می کنم و باید عرض کنم که ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼش خود ﺭﺍ ﮐﺮﺩیم تا ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ بر این اساس ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

در بخش بعدی این مراسم “ﻫﺎﺩﯼ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻥ” کارگردان ﻭ “حامد ﺟﻌﻔﺮﯼ” ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ‏”ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺭﻭﻡ”  ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ دریافت کردند.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ “ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﻟﻮ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺫﻫﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﻦ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ “ﺍﯾﻤﺎﻥ ﮐﺮﻣﯿﺎﻥ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮﻩﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺑﻪ “ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺧﻠﺞ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ “ﻏﺰﺍﻟﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ “ﺁﺭﺵ ﻗﺎﺳﻤﯽ” ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏”ﺧﺸﻢ ﻭ ﻫﯿﺎﻫﻮ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺻﺪﺍﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ “ﺍﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎﺭﯼ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ “ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪﺳﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ بهترین جلوه های ویژه بصری ﺑﻪ “ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ “ﮐﺎﺭﻥ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻓﺮ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ بهترین ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﻪ “ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ به “ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮﺩ به “ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ” ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﺯﻥ ﺑﻪ “ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﺪﺭﻋﺮﻓﺎﯾﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول مرد به “پیمان معادی” ﺑﺮﺍﯼ ‏فیلم “ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول زن به “ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ به فیلم سینمایی “ﺟﺎﻣﻪﺩﺭﺍﻥ” اهدا شد.

تندیس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ “ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

در بخش دیگری از این برنامه نیز “ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ” ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ جشن ﺧﺎﻧﻪ سینما برگزیده شد. همچنین فیلم “ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ” ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ معرفی ﺷﺪ.

گفتنی است که ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﺗﺶﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻓﺸﺎﻧﯽ در ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

آتیلا پسیانی در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی و بابک حمیدیان در هجدهمين جشن خانه سینما

پیمان معادی و نوید محمدزاده در هجدهمين جشن خانه سینما

مهناز افشار و حسین یاری در هجدهمين جشن خانه سینما

امین تارخ و مریلا زارعی در هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

مریلا زارعی در هجدهمين جشن خانه سینما

نوید محمدزاده در هجدهمين جشن خانه سینما

فرشته صدر عرفایی در هجدهمين جشن خانه سینما

پیمان معادی در هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

رویا تیموریان و مسعود رایگان در هجدهمين جشن خانه سینما

رضا کیانیان و غزل شاکری در هجدهمين جشن خانه سینما

بابک حمیدیان و مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

رامبد جوان در هجدهمين جشن خانه سینما

پیمان معادی در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

بازیگران در هجدهمين جشن خانه سینما

بازیگران در هجدهمين جشن خانه سینما

بازیگران در هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

سعید روستایی در هجدهمين جشن خانه سینما

هانیه توسلی و رضا عطاران در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

افسانه بایگان در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

عکسها و برندگان مراسم هجدهمين جشن خانه سینما – دهکده آفتاب

dehkadeaftab.ir/-عکسها-و-برندگانمراسمهجدهمينجشنخانهسینما.html
۳ ساعت پیش – ۳۱ mins ago – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … اجرای مراسم به عهده احسان کرمی بود و بخش …
۲ ساعت پیش – هجدهمين جشن خانه سینما , باران کوثری در جشن سینما , مینا ساداتی و … اعلام برندگان مراسم هجدهمين جشن بزرگ خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور + تصاویر …. پرچم ایران در خیابان های عربستان همزمان با عید قربان+عکس …

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم – ایندکس وار

indexwar.ir/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۹۵-دانلود-۲/
۱۰ ساعت پیش – نتیجه تصویری برای عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم. {“cb”:۶,”cr”:۶,”id”:”ti-72FRjwkma3M:”,”oh”:۵۵۳ …


۴ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … اجرای مراسم به عهده احسان کرمی بود و بخش ابتدایی هجدهمین جشن خانه سینما … توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و …

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم | دانلود روزانه

dlroozane.com/عکسهجدهمینجشنخانهسینما-۹۵-دانلود/
عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵ جشن روز ملی سینما جشن خانه سینما هر ساله روز ۲۱ شهریور ماه همزمان با روز ملی سینما و.

عکسهای هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + نتایج و برگزیدگان – …

www.ariapix.net/1395/06/جشنخانهسینما-۹۵٫html
۱۰ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۵ با حضور جمع زیادی از بازیگران, هنرمندان و اهالی سینما … نتایج اسامی برندگان تندیس جشن خانه سینما در سال ۹۵ … عکسهای مراسم تشییع پیکر مرحوم فرهنگ شریف با حضور اهالی موسیقی.

عکسهای مراسم جشن خانه سینما | ۲۱ شهریور ۹۵ | دانلود و عکسهای …

www.sandughche.ir/دانلودهجدهمینمراسمجشنخانهسینما-.html
۲ روز پیش – دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵+عکس. مراسم هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵. جشن خانه سینما هر ساله روز ۲۱ شهریور ماه همزمان با روز ملی سینما و با هدف انتخاب …
۲۱ ساعت پیش – ۲۱ ساعت پیش – دانلود جشن خانه سینما ۲۱ شهریور ۹۵,عکس های مراسم هجدهمین جشن خانه سینما۹۵,عکس بازیگران جشن خانه سینما,اسامی برندگان جشن خانه …
رتبه: ۵ – ‏ نقد

۳ دقیقه پیش – مراسم معرفی برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینما با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه … حاشیه های جالب و برندگان سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر ۹۳ + …

۱۵ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … این مراسم پس از تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای با نواختن سرود ملی و تلاوت قرآن در … توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و …

تصاویر کسانی که در جشن خانه سینما جایزه گرفتند | …

www.ghatreh.com/…/تصاویر-کسانی-جشنخانهسینما-جایزه-گرفتند
۱۲ ساعت پیش – هیجدهمین جشن خانه سینمای ایران در میان استقبال پر شور هنرمندان، … در ابتدای این مراسم سرود ملی نواخته شد و و پس از تلاوت قرآن مراسم رسمی … جشن سینمای ایران با تاخیر آغاز شد/اعلام جوایز برندگان جشن سینمای ایران به سرعت +عکس …

عکس های بازیگران زن در هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود …

otaghekhabar.blogsky.com/…/عکس-های-بازیگران-زن-در-هجدهمینجشنخا
۲ روز پیش – عکس های ۱۸ هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵ ۲۱ یکشنبه شهریور ۱۳۹۵٫ عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵٫ دانلود مراسم …

هجدهمین جشن خانه سینما/«ابد و یک روز» دومین جایزه را هم گرفت …

www.afkarnews.ir/…/549878-هجدهمینجشنخانهسینما-ابد-یک-روز-دومین…
۱۴ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) در حال برگزاری است. … این مراسم پس از تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای با نواختن سرود ملی و تلاوت قرآن در ساعت … که هیچ کسی نفهمد برندگان چه کسانی هستند و من از همه خواستم به جشن بیایند. … توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و دیپلم …
۱۰ ساعت پیش – ۱۱ ساعت پیش – ۲۱ ساعت پیش – دانلود جشن خانه سینما ۲۱ شهریور ۹۵,عکس های مراسم هجدهمین جشن خانه سینما۹۵,عکس بازیگران جشن خانه سینما,اسامی …

کلیپ و عکس هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ – جدیدترین های ۹۵

jadidha95.ir/کلیپ-و-عکسهجدهمینجشنخانهسینما-۹۵/
۱ روز پیش – ۱۱ ساعت پیش – عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵. … دانلود کلیپ جشن تولد فریدون آسرایی در خندوانه/پنج شنبه ۲۱ …

دانلود فیلم مراسم هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ – جدیدترین های ۹۵

jadidha95.ir/دانلود-فیلم-مراسمهجدهمینجشنخانه-سین/
۸ ساعت پیش – ۱ روز پیش – نگین جنوب:دانلود فیلم جشن خانه سینما همراه با عکس های بازیگران زن و مرد ایرانی در مراسم هجدهمین جشن خانه سینما امروز ۲۱ شهریور ۹۵ را …

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ – دانلود رایگان نرم افزار

www.avazakdownload.ir/tag/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۹۵
۲ روز پیش – عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵,دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵,اسامی برندگان جشن خانه سینما ۹۵,دانلود جشن خانه سینما,دانلود روز ملی سینما,عکس …

فیلم مراسم جشن خانه سینما ۹۵

indexi.rozblog.com/post/102/فیلم-مراسمجشنخانهسینما-.html
۱۴ ساعت پیش – ۱۷ hours ago – دانلود هجدهمین مراسم جشن خانه سینما ۹۵+عکس های مراسم. دانلود با … indexwar.ir/فیلم-مراسمجشنخانهسینما-۹۵/ Translate this page.

برندگان هجدهمين جشن خانه سينما در سال ۹۵ – فتوکده

photokade.com/برندگانهجدهمينجشنخانهسينما-۹۵/
۱۳ ساعت پیش – برندگان هجدهمين جشن خانه سينما در سال ۹۵,برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینما در … ماجرای پناهندگی احسان حدادی + عکس · خواستگاری از کیمیای تکواندو در حاشیه … مراسم هجدهمین جشن خانه سینما در میدان مشق سابق تهران (موزه باغ ملی) با …

رزبلاگ – دانلود رایگان با لینک مستقیم – عکس های هجدهمین …

rozblog.site/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۲۱-شهریور-۹۵٫html
۲۲ ساعت پیش – ۲۱ ساعت پیش – دانلود جشن خانه سینما ۲۱ شهریور ۹۵,عکس های مراسم هجدهمین جشن خانه سینما۹۵,عکس بازیگران جشن خانه سینما,اسامی برندگان جشن خانه …
۱ روز پیش … … اضافه شد … عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم · اخبار روز; شهریور ۵ , … … نتایج و برندگان و برگزیدگان هفدهمین جشن خانه سینما

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم – دانلود …

www.bia2download.xyz/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۹۵-دانل.html
۱۷ ساعت پیش – دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵+عکس. مراسم هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵. جشن خانه سینما هر ساله روز ۲۱ شهریور ماه همزمان با روز ملی سینما و با هدف انتخاب …

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم – دانلود فیلم …

yascamp.ir/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۹۵-دانلود.html
۲ روز پیش – عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵. دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵. عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵٫ جشن روز ملی سینما. جشن خانه سینما هر ساله روز …

جشن سینمای ایران با تاخیر آغاز شد/اعلام جوایز برندگان جشن …

www.mizanonline.ir/…/جشنسینمای-ایران-با-تاخیر-آغاز-شداعلام-جوایز-…
مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور مهمانان و سینماگران در موزه باغ ملی با نواختن … جشن سینمای ایران به سرعت/”ایستاده در غبار” برنده بهترین چهره پردازی+عکس.
۱۰ ساعت پیش – برندگان هجدهمین جشن سینمای ایرانهجدهمین جشن سینمای ایران به همت خانه … در ابتدای این مراسم رضا عطاران هنگام اهدای جایزه بهترین عکس گفت: به خدا …

جشن خانه سینما

www.khabaronline.ir/tags/4551/جشنخانهسینما
کمال تبریزی در خانه سینما مستقر شد/داوران بیشتر در هجدهمین جشن خانه سینما … حاشیه‌‌نگاری هفدهمین جشن سینمای ایران/ از گرفتن شماره تلفن اصغر فرهادی تا فرستادن برندگان به آفریقا … مراسم تجلیل از برترین های جشن سینمای شامگاه سه شنبه با نکوداشت و تجلیل از … نامزدهای بخش عکس هفدهمین جشن سینمای ایران معرفی شدند.

عکس های جشن خانه سینما ۹۵ :: کلیدنیوز

kelid-news.blog.ir/post/238/عکس-های-جشنخانهسینما-۹۵
۲۲ ساعت پیش – عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم · اخبار روز; شهریور ۵, ۱۳۹۵٫ عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵٫ دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵٫

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم | نایس دانلود

nicedownload.org/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۹۵-دانلود/
۱۲ ساعت پیش – عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ عکس های بازیگران در هجدهمین ۱۸ جشن خانه سینما دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵ دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵ …

اسامی برندگان جشن خانه سینما ۹۵ – سایت تفریحی سنتر

www.tafrihicenter.ir/tag/اسامی-برندگانجشنخانهسینما-۹۵
دانلود رایگان کامل سریال شهرزاد ۲ از حسن فتحی با کیفیت بالا … مراسم دعای عرفه سال ۹۵ در کجا برگزار می شود؟ … عکس های بازیگران در هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ …

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما – سایت تفریحی سنتر

www.tafrihicenter.ir/tag/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما
دانلود رایگان کامل سریال شهرزاد ۲ از حسن فتحی با کیفیت بالا … مراسم دعای عرفه سال ۹۵ در کجا برگزار می شود؟ … عکس های بازیگران در هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ …

دروی جوایز خانه سینما توسط ابد و یک روزی‌ها

www.fardanews.com/fa/…/دروی-جوایز-خانهسینما-توسط-ابد-و-یک-روزی‌…
۳ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … این مراسم پس از تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای با نواختن سرود ملی و تلاوت قرآن در ساعت … برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و دیپلم …
سینماپرس: برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینما طی مراسمی در میدان مشق تهران با حضور اهالی … مراسم افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم و عکس چهلچراغ در حالی برگزار شد که علاوه بر معرفی …. اعلام برندگان جشنواره فیلم «ونیز»/ شیر طلا به فیلیپین رسید.
۱۳ ساعت پیش – مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور مهمانان و سینماگران در موزه باغ ملی با … ایران به سرعت/”ایستاده در غبار” برنده بهترین چهره پردازی+عکس. مراسم …
۱۰ ساعت پیش – عکسهای هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + نتایج و برگزیدگان. کانال تلگرام … نتایج اسامی برندگان تندیس جشن خانه سینما در سال ۹۵٫ سعید روستایی …
آیین نکوداشت چهار سینماگر از مجموعه مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با تقدیر از سید محمد … به مناسبت روز ملی سینما نمایشگاه عکس های سینمایی،با آثاری از ۲۹ عکاس …

برندگان جشن خانه سینمای ایران اعلام شدند – مووی مگ

moviemag.ir/cinema/…/15190-برندگانجشنخانهسینمای-ایران-اعلام-شد…
۱۱ ساعت پیش – شامگاه دوشنبه ۲۲ شهریور ماه مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور هنرمندان و … جایزه بهترین عکس: محمد بدرلو برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من.
۱۲ ساعت پیش – هجدهمین جشن سینمای ایران برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت. در ادامه اسامی برندگان تندیس جشن خانه سینما را مشاهده خواهید کرد. … در ابتدای این مراسم کمال تبریزی برای سخنرانی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را پیرامون … در ادامه رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهدای جایزه بهترین عکس در جایگاه حاضر شدند.
۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به این ترتیب جشن خانه سینما جشنواره نیست، بلکه مراسمی است شبیه اسکار که … عکسهای حضور الهام چرخنده در هجدهمین جشن سینمای ایران!
مراسم هجدهمین جشن خانه سینما شامگاه دوشنبه در مجموعه باستانی میدان مشق تهران برگزار شد. … مشاهده متن کامل خبر در پایگاه خبری پول نیوز: جشن خانه سینما (عکس) … هجدهمین جشن خانه سینما دوشنبه شب ۲۲ شهریور در میدان مشق تهران با اعلام نام برندگان …
۸ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما شامگاه دوشنبه در میدان مشق تهران با اعلام نام برندگان خاتمه یافت. عکس های ساره بیات در مراسم هجدهمین جشن سینمای ایران ، که …

دروی جوایز خانه سینما توسط ابد و یک روزی‌ها – جوان

javanonline.ir/fa/news/…/دروی-جوایز-خانهسینما-توسط-ابد-و-یک-روزی‌ها
۳ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … اجرای مراسم به عهده احسان کرمی بود و بخش ابتدایی هجدهمین جشن خانه سینما … برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و دیپلم …
۱۲ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … این مراسم پس از تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای با نواختن سرود ملی و تلاوت قرآن در … هانیه توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و …

هرلحظه، خبرگزاری میزان

harlahze.com/agency/خبرگزاری-میزان
مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور مهمانان و سینماگران در موزه باغ ملی با نواختن … آغاز شد/اعلام جوایز برندگان جشن سینمای ایران به سرعت +عکس ۶۷ دقیقه پیش.

نسیم آنلاین | هجدهمین جشن خانه سینما برگزار شد/ “ایستاده در …

www.nasimonline.ir/…/هجدهمینجشنخانهسینما-برگزار-شد-ایستاده-در-…
۳ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … کمال ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ابتدای این مراسم در سخنانی ﮔﻔﺖ: امیدوارم که تقارن این ۲ روز …. یادبود شهدای منا روی بزرگترین دیوارنگاره پایتخت + عکس.

دانلود مراسم هفدهمین جشن خانه سینما ۹۴ + عکس – زنجان موزیک

zanjanmusic.ir/دانلودمراسمهفدهمینجشنخانهسینما-۹۴-ع/
عکس های هفدهمین جشن خانه سینما ۹۴ با حضور بازیگران و هنرمندان. دانلود فیلم مراسم هفدهمین ۱۷مین جشن خانه سینما ۹۴. ۱۷th jashn cinema11 دانلود مراسم هفدهمین جشن خانه …

عکس های بازیگران در هجدهمین جشن خانه سینما ۲۱ شهریور ۹۵ – …

www.postnama.ir/…/عکس-های-بازیگران-در-هجدهمینجشنخانهسینما-۲۱-…
۲۲ ساعت پیش – ۱۳ ساعت پیش – عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم · اخبار روز; شهریور ۵, … عکس های بازیگران در جشن خانه سینما ۹۵ | دانلود روزانه.

برنده ها جشن خانه سینما ۹۵ – فریم اس ام اس

frimsms.ir/tag/برنده-ها-جشنخانهسینما-۹۵/
۱۱ ساعت پیش – مراسم اهدای جوایز هجدهمین جشن سینمای ایران امشب در میدان مشق تهران با حضور … تندیس شایستگی و دیپلم افتخار بهترین عکس هجدهمین جشن سینما …
دانلود مراسم هفدهمین جشن خانه سینما ۹۴ + عکس,جشن خانه سینما,دانلود فیلم مراسم هفدهمین ۱۷مین جشن خانه سینما ۹۴,دانلود فیلم هفدمین جشن خانه سینما ۹۴,دانلود مراسم جشن …
۱۰ ساعت پیش – عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵٫ دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵٫ تصویر: http://dlroozane.com/wp-content/uploads/. جشن روز ملی سینما. جشن خانه …
۱ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد … اجرای مراسم به عهده احسان کرمی بود و بخش ابتدایی هجدهمین جشن خانه سینما به … توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی …

حضور نیکی کریمی در جشن خانه سینما/عکس – نامه نیوز

namehnews.ir/fa/news/…/حضور-نیکی-کریمی-در-جشنخانهسینماعکس
۲ ساعت پیش – مراسم هجدهمین جشن خانه سینما شامگاه دوشنبه در مجموعه باستانی میدان مشق تهران برگزار شد. … حضور نیکی کریمی در جشن خانه سینما/عکس. مراسم هجدهمین … واکنش فردوسی پور به شایعه ساکن سرزمین های اشغالی بودن یکی از برندگان ۹۰٫

جشن سینمای ایران با تاخیر آغاز شد/اعلام جوایز برندگان … – …

khabarfarsi.com/n/25086202

۱۴ ساعت پیش – جشن سینمای ایران با تاخیر آغاز شد/اعلام جوایز برندگان جشن سینمای ایران به سرعت +عکسمراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور مهمانان و سینماگران در موزه باغ ملی با … تصویری که «الهام حمیدی» خارج از کشور منتشر کرد /عکس.

۱ روز پیش – نگین جنوب:دانلود فیلم جشن خانه سینما همراه با عکس های بازیگران زن و مرد ایرانی در مراسم هجدهمین جشن خانه سینما امروز ۲۱ شهریور ۹۵ را برای شما آماده …
۸ ساعت پیش – هجدهمین جشن سینمای ایران برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت. … در ادامه اسامی برندگان تندیس جشن خانه سینما را مشاهده خواهید کرد. … در ابتدای این مراسم کمال تبریزی برای سخنرانی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را پیرامون … در ادامه رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهدای جایزه بهترین عکس در جایگاه حاضر شدند.
۷ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – برچسب ها: هجدهمین جشن خانه سینما , دانلود هجدهمین جشن خانه سینما , دانلود فیلم … فهرست برگزیدگان مراسم هفدهمین جشن خانه سینما ۹۴ – عکس
۱۱ ساعت پیش – اجراي مراسم به عهده احسان كرمي بود و بخش ابتدايي هجدهمين جشن خانه سينما به … كه هيچ كسي نفهمد برندگان چه كساني هستند و من از همه خواستم به جشن بيايند. … و هانيه توسلي براي اهداي جايزه بخش عكس روي صحنه آمدند و تنديس شايستگي …

جشن خانه سینما ۹۵ – هاب پرس

https://hubpress.ir/search/?q=جشن+خانه+سینما+۹۵
۳۴ دقیقه پیش – بخش تجلیل های هجدهمین جشن خانه سينما با قدردانی از سید محمد خادم، علیرضا … عکس بهاره رهنما در جشن خانه سينما ۹۵ تهیه و تدوین: گروه سرگرمی سیمرغ اختصاصی سیمرغ … هجدهمین جشن خانه سينما مراسم برزگداشت و تجلیل از چهار چهره مطرح سينمای … نتایج اسامی برندگان تندیس جشن خانه سينما در سال ۹۵ سعید روستایی …
۳ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … اجرای مراسم به عهده احسان کرمی بود و بخش ابتدایی هجدهمین جشن خانه سینما … برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و دیپلم …
۱۶ ساعت پیش – مراسم هجدهمين جشن خانه سينما در موزه باغ ملی با حضور جمعی از … ۲۱:۱۲ رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهداي تنديس بهترين عكس به روي صحنه آمدند.

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم-دانلود رایگان …

hastidl.org/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۹۵-دانلود/
عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵. دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵. عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵٫ جشن روز ملی سینما. جشن خانه سینما هر ساله روز ۲۱ شهریور ماه …
۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گروه فرهنگی:تندیس جشن خانه سینما در پی حواشی غیر رسمی بوجود آمده درباره‌ی … هجدهمین جشن سینمای ایران با شیوه‌ای نوین و به شکل آکادمی برگزار خواهد شد. … ترتیب جشن خانه سینما جشنواره نیست، بلکه مراسمی است شبیه اسکار که داوران … در این شیوه بر عکس روند داوری مشورتی داوران که عضو آکادمی هستند همراه با …

کافه سینما – پوشش تصویری “کافه سینما”، از حشن خانه …

www.caffecinema.com/…/14710-گزارش-های-تصویری-کافه-سینما-از-هج
۷ ساعت پیش – کافه سینما – محسن شرف الدین: شب گذشته هجدهمین جشن خانه سینما در … بهترین‌های سال سینمای ایران/ اهدا کنندگان و برندگان/ سری دوم عکس‌های محسن شرف‌الدین را ببینید … در ادامه سری دوم تصاویر کافه سینما از این مراسم را خواهید دید:.
۸ ساعت پیش – هجدهمین جشن سینمای ایران برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت. … در ادامه اسامی برندگان تندیس جشن خانه سینما را مشاهده خواهید کرد. … در ابتدای این مراسم کمال تبریزی برای سخنرانی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را پیرامون … در ادامه رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهدای جایزه بهترین عکس در جایگاه حاضر شدند.

عکس های حاشیه ای هنرمندان در مراسم جشن خانه سینما – سیمرغ

seemorgh.com › فرهنگ و هنر › اخبار فرهنگ و هنر
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عکس های حاشیه ای هنرمندان در مراسم جشن خانه سینما. … مراسم هفدهمین جشن خانه سینما شامگاه جمعه با حضور اهالی سینما و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد …

فرشته صدرعرفایی بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشن خانه …

newsfile.ir/…/فرشته+صدرعرفایی+بهترین+بازیگر+نقش+مکمل+زن+د…
ویستا – ۱ ساعت پیش; عکس هجدهمین جشن خانه سینما . … جوایز این یکی مراسم را هم درو کرد فهرست کامل برندگان کافه سینما– همزمان جشن خانه سینما در حال برگزاری است، …

اسامی برندگان جشن خانه سینما! رکوردشکنی فیلم ابد و یک …

baztab24.com/…/اسامی+برندگان+جشن+خانه+سینما+رکوردشکنی+فیلم…
۹ ساعت پیش – هجدهمین جشن سینمای ایران به همت خانه سینما از ساعت ۲۰:۴۵ در میدان تاریخی … در ابتدای این مراسم کمال تبریزی برای سخنرانی در جایگاه حاضر شد و … در ادامه رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهدای جایزه بهترین عکس در جایگاه حاضر شدند.

«ایستاده در غبار» بهترین فیلم خانه سینما شد/دروی جوایز …

qaboosnameh.ir › اخبار ایران › فرهنگی و هنری
۱۲ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … این مراسم پس از تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای با نواختن سرود ملی و تلاوت قرآن در … توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و …

هجدهمین جشن خانه سینما – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | …

www.mehrnews.com/…/archive.xhtml?…هجدهمین+جشن+خانه+سینما
«چند مترمکعب عشق» بهترین فیلم سال شد/ معرفی همه برندگان … علیرضا داوودنژاد در مراسم تجلیل از سینماگران در هفدهمین جشن سینمای ایران اظهار امیدواری کرد تا … مدیرهماهنگی بخش عکس هفدهمین جشن خانه سینما بیان کرد داوری این بخش ۶ ساعت به‌طور …

موزه باغ ملی تهران؛ هجدهمين جشن خانه سينما/ گلايه تند و تيز …

tasna.ir/…/موزه-باغ-ملی-تهران؛-هجدهمينجشنخانهسينما-گلايه-تند-و-تي…
موزه باغ ملی تهران؛ هجدهمین جشن خانه سینما/ گلایه تند و تیز بابک حمیدیان نسبت به داوران + تصاویر. مراسم هجدهمين جشن خانه سينما در موزه باغ ملی با حضور جمعی از سینماگران، … ۲۱:۱۲ رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهداي تنديس بهترين عكس به روي صحنه آمدند. … دانلود بازی Pokemon Go نسخه ۰٫۲۹٫۲ برای اندروید و آی او اس ۱٫۰۹۲ views …

برگزیدگان مراسم جشن حافظ ۹۵ | عکسهای بازیگران | دانلود فیلم

www.kolbenews.ir/post/…/دانلود-فیلم-عکس-بازیگران-جشن-حافظ-۹۵٫ht…
۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – برگزیدگان مراسم جشن حافظ ۹۵,دانلود فیلم مراسم جشن حافظ ۹۵,عکس … برگزیدگان بخش سینماعکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۲۱ شهریور ۹۵٫
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – لحظه‌به‌لحظه با حاشیه و متن هفدهمین جشن خانه سینما/ «چند متر مکعب عشق» جوایز را درو کرد + تصاویر … گزارش لحظه‌به‌لحظه خبرنگاران آنا را از این مراسم بخوانید. … این فرصت پیش نمی‌آد می‌خوام با آقای کیمیایی و تقوایی عکس بندازم!

عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵ + دانلود مراسم – دانلود آهنگ …

musicyaab.ir/عکس-های-هجدهمینجشنخانهسینما-۹۵-دانلود/
عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵. دانلود مراسم جشن خانه سینما ۹۵. عکس های هجدهمین جشن خانه سینما ۹۵٫ جشن روز ملی سینما. جشن خانه سینما هر ساله روز ۲۱ شهریور ماه …

هفت صبح | جایزه اصلی هجدهمین جشن سینمای ایران به «ایستاده …

۷sobh.com/content/جایزه-اصلی-هجدهمینجشنسینمای-ایران-به/
برگزیدگان و نامزدان امسال را به دلیل تعداد داوران می توان برندگان سینمای ایران عنوان کرد. … احسان کرمی مجری مراسم هجدهمین جشن سینمای ایران در خلال صحبت‌های خود و زمانی … تندیس شایستگی و دیپلم افتخار بهترین عکس هجدهمین جشن سینما ایران اهدا می … هجدهمین جشن خانه سینما اهدا می شود به: ایمان کرمیان برای فیلم «ایستاده در غبار».
خانه سینما معرفی شدند. به گزارش بانی فیلم، شب گذشته هجدهمین جشن خانه سینما در میدان مشق برگزار شد.برگزیدگان این مراسم عبارتند از: جایزه بهترین عکس: محمد.
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کمال تبریزی در نشست خبری هجدهمین جشن خانه سینما به اعتراض‌های وارده به … این دختر دلیل نامگذاری مرسدس است (+عکس) …. تبریزی در بخش دیگری از این نشست درباره لو رفتن برندگان جشن خانه سینما پیش از برگزاری مراسم در سال …
۲ روز پیش – دانلود فیلم جشن خانه سینما ۲۱ شهریور ۹۵,جشن خانه سینما,عکس بازیگران در هجدهمین جشن سینمای ایران,کلیپ مراسم جشن خانه سینما ۹۵,حاشیه های …

کمال تبریزی:خدا کند GEM مراسم جشن خانه سینما را پخش …

diibache.ir › دیباچه › اختصاصی سینما و تئاتر
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دیباچه: کمال تبریزی در نشست خبری هجدهمین جشن خانه سینما به اعتراض‌های وارد … نشست، درباره لو رفتن برندگان جشن خانه سینما پیش از برگزاری مراسم در سال گذشته …. عکس:کلاس آموزش موتورسواری برای بازیگر مشهور زن ایرانی …

– اسامي برندگان جشن خانه سينما! رکوردشکني فيلم ابد و يک …

www.chekhabar.ir/…/اسامي-برندگانجشنخانهسينما-رکوردشکني-فيل…
۱۰ ساعت پیش – در ادامه اسامي برندگان تنديس جشن خانه سينما را مشاهده خواهيد کرد. … هجدهمين جشن سينماي ايران به همت خانه سينما از ساعت ۲۰:۴۵ در ميدان تاريخي مشق آغاز شد. … در ابتداي اين مراسم کمال تبريزي براي سخنراني در جايگاه حاضر شد و توضيحاتي … جايزه بهترين عکس به محمد بدرلو براى فيلم «اعترافات ذهن خطرناك من» اهدا شد.
۳ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … این مراسم پس از تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای با نواختن سرود ملی و تلاوت قرآن در … توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و …
۳ ساعت پیش – اجرای مراسم به عهده احسان کرمی بود و بخش ابتدایی هجدهمین جشن خانه سینما … که هیچ کسی نفهمد برندگان چه کسانی هستند و من از همه خواستم به جشن بیایند. … و هانیه توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی …
«صراط نیوز» مراسم هجدهمین جشن خانه سینما شامگاه دوشنبه در مجموعه باستانی … «خبرگزاری فرهنگ» هجدهمین جشن خانه سینما دوشنبه شب ۲۲ شهریور در میدان مشق تهران با اعلام نام برندگان ….. «الف» جایزه بخش عکس جشن خانه سینما به محمد بدرلو اهدا شد.

نتایج و برندگان هفدهمین جشن خانه سینما / جدید – پورتال ۱

portal1.ir/نتایج-و-برندگانهفدهمینجشنخانهسینما/
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نتایج و برندگان هفدهمین جشن خانه سینما عکس های جدید و نتایج و برندگان هفدهمین جشن خانه سینما را در ادامه ببینید. مراسم اهداى جوایز هفدهمین جشن خانه …
۹ ساعت پیش – هجدهمین جشن سینمای ایران برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت. در ادامه اسامی برندگان تندیس جشن خانه سینما را مشاهده خواهید کرد. … در ابتدای این مراسم کمال تبریزی برای سخنرانی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را پیرامون … در ادامه رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهدای جایزه بهترین عکس در جایگاه حاضر شدند.

برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینمای ایران معرفی شدند | …

www.naghdestan.com/…هجدهمینجشنخانهسینمای-ایران…/NCI-22571
مراسم اهدای جوایز هجدهمین جشن سینمای ایران امشب در میدان مشق تهران با حضور … برگزیدگان و نامزدان امسال را به دلیل تعداد داوران می توان برندگان سینمای ایران عنوان کرد. … تندیس شایستگی و دیپلم افتخار بهترین عکس هجدهمین جشن سینما ایران اهدا می …

از رقص و پای‌کوبی هنرمند قدیمی تا … در جشن خانه سینما | …

www.shalamchenews.com/از-رقص-و-پای‌کوبی-هنرمند-قدیمی-تا-در-ج/
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این مراسم با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان … همایون اسعدیان دبیر هفدهمین دوره جشن خانه سینما اولین سخنرانی بود که روی صحنه حاضر شد. …. فهرست برندگان هفدهمین جشن خانه سینما به شرح زیر است: … عکس: دیپلم افتخار و تندیس برای ایران انتظام برای فیلم “تابو”.

˝ایستاده در غبار˝ بهترین فیلم جشن خانه سینما شد / هفت جایزه …

mazandmajles.ir/…/˝ایستاده-در-غبار˝-بهترین-فیلم-جشنخانهسینما-ش…
۱۲ ساعت پیش – عکس، فیلم و داده‌نما … مازندمجلس: برندگان هجدهمین جشن خانه سینما در مراسمی در میدان مشق تهران معرفی شدند. … در این مراسم فیلم “ایستاده در غبار” به کارگردانی محمدحسین مهدویان جایزه تندیس شایستگی و دیپلم افتخار بهترین فیلم را …

نتایج جشن خانه سینما مثل پارسال لو نمی‌رود / کمال تبریزی از …

vista.ir/…/نتایج-جشنخانهسینما-مثل-پارسال-لو-نمی‌رود-کمال-تبریزی-…
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نشست خبری هجدهمین جشن خانه سینما در حالی برگزار شد که عمده مباحث مطرح شده در این … تبریزی در بخش دیگری از این نشست درباره لو رفتن برندگان جشن خانه سینما پیش از برگزاری مراسم در سال … کمال تبریزی روی جلد قانون / عکس.

تقدیر از فاطمه معتمدآریا در جشن سینما/ عکس – خبر ۲۴

www.khabar-24.com/…/تقدیر+از+فاطمه+معتمدآریا+در+جشن+سینما+عک
فرهنگ > سینمامراسم تقدیر از فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینما، تئاتر و … هجدهمین جشن خانه سینما مراسم برزگداشت و تجلیل از چهار چهره مطرح سینمای ایران از مجموعه … campec.ir: مراسم اعلام برندگان جوایز سینمایی “آسیاپسِفیک”،شام‌گاه پنج‌شنبه ۲۶ …

جشن سینمای ایران- جام نیوز

www.jamnews.ir/Keywords/243488/جشن%۲۰سینمای%۲۰ایران
پوشش هنرمندان در هجدهمین جشن سینمای ایران + عکس. هجدهمین جشن خانه سینما شامگاه دوشنبه در میدان مشق تهران با اعلام نام برندگان خاتمه یافت. پایگاه خبری تحلیلی جام …

اظهارات کمال تبریزی درباره حواشی جشن حافظ – آخرین نیوز

www.akharinnews.com/…/112205-اظهارات-کمال-تبریزی-درباره-حواشی-…
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کمال تبریزی در نشست خبری هجدهمین جشن خانه سینما به اعتراض‌های وارده به … بخش دیگری از این نشست درباره لو رفتن برندگان جشن خانه سینما پیش از برگزاری مراسم … شهاب حسینی در تازه‌ترین فیلم سینمایی کمال تبریزی |عکس|.
همایون اسعدیان، دبیر هفدهمین جشن خانه سینما با اشاره به برگزاری ۳ بزرگداشت در … کرد: کارگردانی مراسم هفدهمین جشن سینمای ایران توسط مازیار میری انجام می‌شود.
۱۱ ساعت پیش – ۲۰:۴۳ مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با پخش آیاتی از قرآن کریم و سرود جمهوری اسامی ایران به طور … ۲۱:۱۲ رضا عطاران و هانیه توسلی برای اهدای تندیس بهترین عکس به روی صحنه آمدند. …. دانلود آهنگ جدید مجید اخشابی به نام حس مشترک.

دانلود مراسم جشن خانه سینما – فارسی ۹۸ – جدیدترین های …

farsi98.ir/news/دانلودمراسمجشنخانهسینما
Sep 18, 2011 · قسمتی‌ از پانزدهمین جشن خانه سینما جشن خانه سینما … چهاردهمین مراسم جشن حافظ … دانلود مراسم هفدهمین جشن خانه سینما ۹۴ + عکسخانه سینما ۹۴,دانلود …

ایرنا – سینما – تئاتر – تلویزیون

www.irna.ir/fa/services/44/فرهنگی/سینما_-_تئاتر_-_تلویزیون
تهران – ایرنا – هجدهمین جشن خانه سینما دوشنبه شب ۲۲ شهریور در میدان مشق تهران با اعلام نام برندگان خاتمه یافت. … تهران-ایرنا- مراسم افتتاحیه نمایش«صبح بخیر» به نویسندگی و کارگردانی سیروس همتی با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر … عکاس ایرنا برنده تندیس اولین دوره جشنواره فیلم و عکس چهلچراغ شد.
۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – هفدهمین جشن خانه سینما در حالی برگزیدگان خود را شناخت که فیلم سینمایی «چند متر مکعب … مراسم پایانی هفدهمین خانه سینما شامگاه جمعه ۲۰ شهریور با حضور وزیر ارشاد، معاون سینمایی، خانواده … برندگان سیمرغ جشنواره ۳۳ فیلم…
۴ ساعت پیش – هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی ایران (میدان مشق) برندگان خود را معرفی کرد. … اجرای مراسم به عهده احسان کرمی بود و بخش ابتدایی هجدهمین جشن خانه سینما … توسلی برای اهدای جایزه بخش عکس روی صحنه آمدند و تندیس شایستگی و …

دانلود مراسم هفدهمین جشن خانه سینما ۹۴ + عکس – دانلود روز

dlrooz.in/دانلودمراسمهفدهمینجشنخانهسینما-۹۴-ع/
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عکس های هفدهمین جشن خانه سینما ۹۴ با حضور بازیگران و هنرمندان دانلود فیلم مراسم هفدهمین ۱۷مین جشن خانه سینما ۹۴ دانلود مراسم هفدهمین جشن خانه …
۱۶ ساعت پیش – تا لحظاتی دیگر مراسم هجدهمین جشن خانه سینما در موزه باغ ملی با حضور جمعی از سینماگران، هنرمندان، اهالی رسانه و … تا دقایقی دیگر برگزار می‌شود.

عکسهای فرش قرمز جشن حافظ ۹۵ با حضور هنرمندان و بازیگران …

www.persiansurena.com/عکسهای-فرش-قرمز-جشن-حافظ-۹۵-با-حضور-هن…
برچسب ها
تاریخ ارسال : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید : 1,001 بار
تایید شده : 0 نظر درحال برسی : 0 مجموع نظرات : 0 نظر

__(Comments are closed.,'kubrick')

منو اصلی
اخبار دنیای موسیقی و سینما
برچسب ها
برترین مطالب سایت ( 7 روز گذشته )
برترین مطالب سایت ( 30 روز گذشته )
بزودی از نکس وان موزیک
مطالب تصادفی
آخرین موزیک ویدئو آرشیو موزیک ویدئو
آخرین آلبوم آرشیو آلبوم
تمامی حقوق مادی و معنوی اين وبسايت متعلق به نکس وان موزیک ميباشد و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع حرام می باشد.

طراحی ، سئو و پشتیبانی توسط "تم وردپرس"